ÖĞRENME VE ÖĞRETME ORTAMININ ÖGELERİ : FİZİKSEL ORTAM

Standard

melekyildirim210

1-ISI: Sınıfta ısının yüksek olması öğrencide uyuşukluğa ve uykuya sebep olurken düşük olması ise öğrencinin dikkatinin dağılmasına sebep olur.Bu nedenle sınıf ısısının şartlara göre en iyi şekilde ayarlanması gerekir. Sınıf ortamına uygun giyinen bir öğrenci için gerekli olan oda ısısının yirmi derece olduğu da söylenebilir.

2-IŞIK: Sınıf ortamı yeterli miktarda gün ışığı alabiliyorsa yapay ışık kaynaklarının pek önemli olmayacağı görülür.Ancak gün ışığından yoksun bir ortam mevcutsa burada sağlıklı aydınlatma sağlayan tam-spektrumlu florasan lambalar kullanılmalıdır.

3-SES:Gürültünün insanlar üzerinde genelde olumsuz bir etki yaptığı motivasyon ve konsantrasyon bozukluğu ortaya çıkarma gibi etkileri vardır.Hatta gürültü bir tür çevre kirliliği olarak kabul edilmektedir.Gürültülü bir sınıfta öğrenci rahatsız olur,söylenenleri işitemez,dikkati dağılır ve ruhsal sağlığı bozulabilir.Bu sebeple öğretmen de sesini yükseltmek yerine kısa bir süre sessiz kalmalı ve varlığını hissettirici bir davranış sergilemeli ya da söz söylemelidir.

4-TEMİZLİK: Sınıf ortamı sağlık kurallarına ve insan onuruna uygun olmalıdır.Sınıftaki havanın temiz olması gerekmektedir.Aksi takdirde öğrencileri dikkatsiz ve uykulu…

View original post 123 more words