7. BÖLÜM DİĞER GELİŞİM ALANLARI. OYUN GELİŞİMİ Önce Çocuğun Duyu Organları Eğitilmelidir. Bu da Ancak Oyunla Olur. J.J Rousseau Yrd. Doç. Dr. Ahmet R. – ppt indir

Standard

Oyun Nedir ?  Oyun, bireyin çevreye uyumunu sağlayan, çocuğun kas becerilerini geliştiren, enerjisinin boşaltılmasını sağlayan, çocuğun eğitilmesine katkı sağlayan ve yaratıcılığını artırıcı işlev özelliği gösteren bir aracıdır. Yrd. Doç. Dr. Ahmet R. ÖZPOLAT

Kaynak: 7. BÖLÜM DİĞER GELİŞİM ALANLARI. OYUN GELİŞİMİ Önce Çocuğun Duyu Organları Eğitilmelidir. Bu da Ancak Oyunla Olur. J.J Rousseau Yrd. Doç. Dr. Ahmet R. – ppt indir

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM FEN EĞİTİMİ BÖLÜMÜ COMMON KNOWLEDGE CONSTRUCTION MODEL (Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli) – ppt indir

Standard

 OBYM de önemli olan şey öğrencilere sabit ve belirlenmiş bir fikri empoze etmek değil, aksine her öğrencinin kendi fikrini tartışarak ve düşünerek ifade etmesine olanak sağlamaktır.  Bu öğretim modeli, öğrencilerin doğal ve sosyal olguları çoklu anlamlandırmalarını kullanarak kavramsal değişim yaparak bilimsel akıl yürütmeyi destekler.  Öğrencilerin bilgiyi yapılandırmasını ve bilinçli bir şekilde bu bilgileri ders sırasında günlük hayatla ilişkilendiren öğretim modeli olduğundan dolayı Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli (OBYM) olarak adlandırılmıştır (Ebenezer & Haggerty, 1999).

Kaynak: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM FEN EĞİTİMİ BÖLÜMÜ COMMON KNOWLEDGE CONSTRUCTION MODEL (Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli) – ppt indir

Bilişsel GELİŞİM TANIM: Biliş: bilginin nasıl kazanıldığı, saklandığı, ger çağrıldığı ve problem çözmede kullanılma süreci ile ilgili zihinsel işlem sürecidir. – ppt indir

Standard

Jean Piaget’in Bilişsel Gelişim Kuramı

Kaynak: Bilişsel GELİŞİM TANIM: Biliş: bilginin nasıl kazanıldığı, saklandığı, ger çağrıldığı ve problem çözmede kullanılma süreci ile ilgili zihinsel işlem sürecidir. – ppt indir

DİL GELİŞİMİ. Konfüçyus’a sordular: ‘Bir ülkeyi yönetmeye çağrılsaydınız yapacağınız ilk iş ne olurdu?” Büyük filozof, şöyle cevap verdi: ‘Hiç kuşkusuz. – ppt indir

Standard

DİLİN ÖNEMİ VE FONKSİYONU İnsan sosyal bir varlıktır ve toplum içinde yaşar. Bu nedenle toplumdaki diğer bireylerle ilişki içindedir. Bu ilişkileri kurmak için belirli iletişim araçları gereklidir. Bebekler konuşma dilini kullanmadan önce de iletişim kurabilirler. Ağzını uyarıcıya doğru çevirme refleksi bebeklerde emme ve yemeyle İlgili yeteneğin bir göstergesidir. Çeşitli ağlama türleri acı ağrı, düş kırıklığı ve yorgunluğun belirtisi olabilir. Sözel bir dil olmayan vücut dili; vücut duruşu, yüz ifadeleri, düzgün ya da gergin kaslar, hareket, göz yaşları, terleme, titreme, sallanma gibi davranış ve tepkileri içermektedir. Dil olmaksızın anlamlı insan ilişkileri geliştirmek olanaksızdır.

Kaynak: DİL GELİŞİMİ. Konfüçyus’a sordular: ‘Bir ülkeyi yönetmeye çağrılsaydınız yapacağınız ilk iş ne olurdu?” Büyük filozof, şöyle cevap verdi: ‘Hiç kuşkusuz. – ppt indir

DİL GELİŞİMİ. Konfüçyus’a sordular: ‘Bir ülkeyi yönetmeye çağrılsaydınız yapacağınız ilk iş ne olurdu?” Büyük filozof, şöyle cevap verdi: ‘Hiç kuşkusuz. – ppt indir

Standard

DİLİN ÖNEMİ VE FONKSİYONU İnsan sosyal bir varlıktır ve toplum içinde yaşar. Bu nedenle toplumdaki diğer bireylerle ilişki içindedir. Bu ilişkileri kurmak için belirli iletişim araçları gereklidir. Bebekler konuşma dilini kullanmadan önce de iletişim kurabilirler. Ağzını uyarıcıya doğru çevirme refleksi bebeklerde emme ve yemeyle İlgili yeteneğin bir göstergesidir. Çeşitli ağlama türleri acı ağrı, düş kırıklığı ve yorgunluğun belirtisi olabilir. Sözel bir dil olmayan vücut dili; vücut duruşu, yüz ifadeleri, düzgün ya da gergin kaslar, hareket, göz yaşları, terleme, titreme, sallanma gibi davranış ve tepkileri içermektedir. Dil olmaksızın anlamlı insan ilişkileri geliştirmek olanaksızdır.

Kaynak: DİL GELİŞİMİ. Konfüçyus’a sordular: ‘Bir ülkeyi yönetmeye çağrılsaydınız yapacağınız ilk iş ne olurdu?” Büyük filozof, şöyle cevap verdi: ‘Hiç kuşkusuz. – ppt indir

OYUNLA İLGİLİ KURAMLAR Yrd. Doç. Dr. Müge YURTSEVER KILIÇGÜN. – ppt indir

Standard

Groos, Çocukların neden oyun oynadıkları hakkında varsayımlar geliştirmiştir. Oyunda alıştırmanın rolünü vurgulayan ilk bilim adamıdır. Oyun gelişimindeki kalıtımsal basamaklar ve akıllı davranışlar üzerinde durmuştur. Kari GROOS ( ) Yetişkin Hayatına Hazırlık Alıştırma Kuramı

Kaynak: OYUNLA İLGİLİ KURAMLAR Yrd. Doç. Dr. Müge YURTSEVER KILIÇGÜN. – ppt indir